Båtplatser  
Lilla hamnen: 25 st platser

  
Krabbeskärshamnen: 60 st platser

  
Flytbryggor och kaj vid mastkran: 40 st platser

   Stakeskärshamnen: 450 st platser <

Alla fasta båtplatser är med deposition sedan 2006. De båtägare som var innehavare av plats då har idag ingen, i de fall en sådan båtägare byter plats utgår en deposition,
depositionen är från 10 000, 12 500, 15 000 kr beroende på storlek av platsen
Ca. pris för lite olika båtplatser är:
Storlek 6 x 2.60 = 2 200 kr
Storlek 8 x 3.18 = 3 300 kr
Storlek 12 x 3.70 = 4 100 kr
Storlek 13 x 4.30 = 5 800 kr
Storlek 16 x 4.70 = 6 900 kr

Länk till Översikt bryggor.

    # Tillgång till el/vatten finns på samtliga bryggor, elkort krävs

    # Det finns möjlighet att nyttja trådlöst bredband i mån av räckvidd från hamnkontor

    # Hamnen är öppen från 15/4-31/10 med full service. Därefter med reducerad service

    # Förtöjning mellan y-bommar, akterpålar och långsides.

    # I anslutning till Stakeskärshamnen finns hamnkontoret, bl a inrymmande duschar, toaletter, tvättstuga biljett och kortautomat.

    # Båtplatsinnehavare ombeds vänligen anmäla till hamnkontoret avgång från hamnen 14 dagar eller mer.

 

 

Båtparkeringsplats
Inne i krabbeskärshamnen vid fiskafären finns 6 st båtplatser avsedda för gästande båtar och bofasta innom Öckerö kommun
som stannar till en kortare stund
max 3 timmar för inköp och besök av olika näringar.

Säsongsplatser/gästbryggor
Ett 15 tal platser uthyres säsongsvis från15/4-31/10 då på våra gästplatser.
Olika kombinationer med försäsong och eller eftersäsong är möjligt kontakta hamnkapten för info.

Sjösättningsramp
Avgiftsbelagt per tillfälle betalning via självservice, vid frekvent användning kan ett rampabonemang lösas för säsongen.
Vid höstupptagning skall alla båtar avspolas i botten före transport från hamnen.
kontakta hamnkapten för info.

Trailerplats på land
Hyr plats på land, sjösätt när du använder båten tag sedan upp den till nästa tillfälle kontakta hamnkapten för info.

Vinterplats i sjön
Öckerö hamn erbjuder mycket skyddade vinterplatser i sjön från minsta båt till större fartyg under tiden 31/11-15/4 vi tillhandahåller den service som önskas kontakta hamnkapten för info.

Båtlyft
Vi hanterar båtar upp till 25 ton i egen regi med Sublift.
Lyft kan ske alla dagar i veckan hela året.

Vi lyfter alla typer av båtar med eller utan mast ,från snabba servicelyft till korttisdsuppställningar för vår rustning och vinteruppställning.

Lyft med kranbil
Får ske efter köp av så kallat
lyftbevis.
Vid höstupptagning skall alla båtar avspolas i botten före lyft och transport från hamnen.
kontakta hamnpersonal.

Tidbokning
Bokning av lyft/sjösättning sker via hemsidan, övriga lyft efter ök.

Vid nödsituationer utanför normal arbetstid kontakta hamnkapten.

Sjösättning eller lastning till lastbil är möjligt upp till 12 ton och sker med truck.
Båtägaren behöver inte närvara vid lyftet samt att vi hämtar eller lämnar båten på plats vid behov.

VINTERFÖRVARING
Vid Stakeskärshamnen finns f n plats för vinteruppställning av c:a 450 fritidsbåtar utomhus. vi välkomnar alla.


Segelbåtar kan lyftas med mast och ställas på uppställningsplanen.

Pris per uppställning och lyft är enligt gällande prislista. Vid vinteruppställning ingår: avspolning, 4 st stöttor samt erfoderligt pallvirke.

På segelbåtar över 9 m längd med masten på krävs 2 st extra stöttor.

På moderna segelbåtar med långt akterskepp rekomenderas extra stöttor starkt.
Båtar med en längd över 12 meter rekomenderas likaså ett par extra stöttor
.

El finns att tillgå i hela hamnen. Ett servicekort laddat med pengar behövs som kan köpas i kortautomaten maxbelopp på 300 kr belägen i hamnkontorets yttervägg, större belopp kan köpas mot faktura kontakta hamnkontoret.

Kvarvarande båtar på land efter 1/6 debiteras flytt samt kvm hyra enligt prislista.

Efter sjösättning skall varje båtägare tillse att stöttor och pallvirke återförs till anvisad plats samma dag båten sjösätts.