Hamn information

Öckerö hamn är en levande hamn under fortsatt utveckling och anpassning till dagens krav från såväl yrkesfisket som från olika marina verksamheter, fiskare, fritidsbåtsägare och båtturister. Som ett led häri har bl a genomförts fördjupning av hamninlopp och mittbassängen till -6,5 m under våren 2000.De olika områdena benämns på följande sätt:

A: 6 st båtparkeringsplatser för allmänheten vid gångbara Y-bommar
B: Krabbeskärshamnen
C: Fiskepir
C: Sjömack Diesel
D: Gästhamn med cafe'
E: Stakeskärshamnen
F: Hamnkontor med servicehus & miljöstation

Utöver platser för ett 20-tal större fartyg finns i dagsläget c:a 630 båtsplatser, varav ca 30 gästplatser.

Hamnen är livligt trafikerad dels av yrkesbåtar till och från Ö-varvet samt boende på närliggande öar utan fast förbindelse.
Öckerö hamn är i grunden genuin fiskehamn men i takt med minskat yrkesfiske kan man numera även se andra yrkesfartyg förtöjda samt att den mer anpassats till fritidsbåtar.
Hemmahamn för 5 talet fiskebåtar och några större segelskutor och bunkerbåtar mm. som har sina platser i den västra delen av fiskehamnen och vid mittpiren.
Övriga delar av hamnområdet, bortsett från varvsområdet sydost om "Skäret" är avsedda för fritidsbåtar och liknande.
Gästhamnen är i sydvästra delen av fiskehamnen där också ställplatsen med Hamnkontor och servicebyggnad
finns.
Utanför västra hamnpiren finns en badbrygga och bastu tillgänglig för allmänheten.

Hamnvärden, Öckerö Hamn & Fiskareförening tillhandahåller även:

Båtlyft (med truck/sublift):25 ton med eller utan mast.
Mastkran.
Högtryckstvätt med miljögodkänd spolplatta.
Miljöstation.
Sugtömning
för båt toalett.
Latrin och gråvattentömning för husbilar.
El och färskvatten.
Bogserservice.
Sjömack Endast Diesel administreras av Börjessons oljor

I anslutning till hamnen finns även marin/motorservice, bunkerservice, mekanisk verkstad, båtvarv m m.

Sjöbodar uthyres i mån av tillgång.

Hamnkontoret och hamnkaptenen Mikael Pettersson kontaktas på
Tel 031-966634,
Mobiltfn 0706-90 32 98,
Tfx 031-96 93 34
Epost: info@ockerohamn.se.
Hamnen är bemannad: måndag - fredag, kl 8 - 16
Hamnkontoret är bemannat: tisdag kl 13 - 16 onsdag kl 8
- 16